Er zijn 2 mogelijkheden.


1/ Ofwel is de overeenkomstige kolom verborgen: klik met de rechtermuisknop op één van de kolomkoppen en controleer of de Fiche(s) 281.xx zijn aangevinkt; selecteer ze eventueel.


2/ Ofwel zijn de lege kolommen verborgen: ga naar het menu "Bestand", "Voorkeuren", tabblad "Hoofdscherm" en controleer of het vakje "Alle kolommen zichtbaar" is aangevinkt.


Merk op dat in ieder geval de 281.xx Fiches (en alle andere) altijd beschikbaar zijn in het recordbeheer scherm: rechtsklik op de debiteur, optie "Records beheren"; u definieert een "begunstigde" (in het geval van Fiche 281.xx, de debiteur), u klikt op de kolom "Record" en u selecteert "281.xx". Indien de kolom "281.xx" niet verscheen wegens het tweede geval hierboven, zal hij verschijnen zodra een record 281.xx wordt aangemaakt.


Ter herinnering, Corporate Desk biedt (22/2/2023) de volgende Fiches 281.xx aan:

Fiche 281.10: Lonen (natuurlijke persoon)
Fiche 281.11: Pensioenen
Fiche 281.12: Vervangingsinkomsten (verzekering)
Fiche 281.13: Werkloosheidsuitkeringen
Fiche 281.14: Vervangingsinkomsten (verzekeringsinstellingen)
Fiche 281.15: Belastbare inkomsten uit pensioensparen
Fiche 281.16: Wettelijke vergoedingen wegens blijvende ongeschiktheid
Fiche 281.17: Werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag
Fiche 281.18: aanvullende vergoedingen/Vervangingsinkomsten
Fiche 281.20: Bezoldigingen van bedrijfsleiders
Fiche 281.25: Attest
Fiche 281.27: Inkomsten uit verenigingsactiviteiten - individuele fiche - Nieuw 2023!
Fiche 281.29: Inkomen uit de deeleconomie
Fiche 281.30: Presentiegelden, prijzen, subsidies, onderhoudsuitkeringen enz.
Fiche 281.40: Roerende inkomsten begrepen in de lijfrenten of tijdelijke rente
Fiche 281.45: Auteursrechten en naburige rechten
Fiche 281.48: Informatieplicht digitale platforme
Fiche 281.50: Commissies, erelonen, vergoedingen, VAA ...
Fiche 281.71: Attesten (giften)
Fiche 281.77: Belastingvermindering tax shelter “COVID-19”
Fiche 281.78: Vrijstelling voor sociaal passief - Nieuw 2020!
Fiche 281.85: TAX Shelter
Fiche 281.86: Kosten voor kinderopvang